Obsługa złóż i kopalni odkrywkowych


  • Wykonujemy odwierty geologiczne na złożach w celach rozpoznawczo - poszukiwawczych. 

        Firma dysponuje profesjonalną wiertnicą oraz osprzętem pozwalającym sprawdzać obszar badań do głębokości ponad 30 m ppt.
  • Doradzamy i fachowo pomagamy w procesie starania się o koncesję na eksploatację.

  • Sporządzamy projekty zagospodarowania złóż PZZ.

  • Przygotowujemy wnioski o koncesję na wydobycie kopaliny ze złóż.

  • Opracowujemy plany ruchu zakładów górniczych.

  • Wykonujemy operaty ewidencyjne złóż kopalin.

  • Wykonujemy dokumentacje geologiczne złóż kopalin.