Studnie głębinowe, głębokie odwierty, hydrogeologia.

Wykonujemy studnie głębinowe wiercone metodą obrotową na prawy obieg płuczki i w razie konieczności udarową (gdy projekt robót geologicznych sugeruje wykorzystanie tej metody wiercenia). Zajmujemy się kompleksową obsługą osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji administracji publicznej. Potrafimy fachowo doradzić w wielu kwestiach związanych z podziemnymi warstwami wodonośnymi. Wykonujemy prace oczyszczające i regeneracyjne na ujęciach wody. Dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz doświadczoną i przeszkoloną załogą. Profesjonalne wykonujemy studnie głębinowe i piezometry do głębokości 300 m ppt.

Czytaj więcej...

Obsługa złóż i kopalni odkrywkowych

  • Dokumentacje złożowe: wykonujemy odwierty geologiczne w celach rozpoznawczo - poszukiwawczych.
  • Doradzamy i fachowo pomagamy w procesie starania się o koncesję na eksploatację.
  • Sporządzamy projekty zagospodarowania złóż PZZ.
  • Przygotowujemy wnioski o koncesję na wydobycie kopaliny ze złóż.
  • Opracowujemy plany ruchu zakładów górniczych.
  • Wykonujemy operaty ewidencyjne złóż kopalin.
  • Wykonujemy dokumentacje geologiczne złóż kopalin.
Czytaj więcej...

Odwierty pod pompy ciepła

Kompleksowo wykonujemy dolne źródła ciepła w instalacjach pomp ciepła. Doradzamy i udzielamy wszelkich informacji. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem kolektorów pionowych - najefektywniejszego dolnego źródła dla pomp. W odwiertach instalujemy sondy renomowanych firm. Przez kompletne dolne źródło ciepła rozumiemy wszystko zaczynając od odwiertu z zainstalowanymi i napełnionymi czynnikiem sondami, a kończąc na studni rozdzielaczowej przystosowanej do odpowiedniej ilości obwodów. Do wypełniania odwiertów stosujemy odpowiednie materiały: techno cementy i/lub ewentualnie specjalnie dobrane płukane kruszywa – nigdy nie stosujemy materiału stanowiącego urobek przy wierceniu. Własności termiczne wypełniacza i materiału sondy mogą wpływać na wysokość poboru energii elektrycznej zastosowanej pompy ciepła. Zatem substancja wypełniająca odwiert powinna posiadać dobrą przewodność cieplną, nie może mieć właściwości izolacyjnych.

Czytaj więcej...

Geologia inżynierska, geotechnika. Badania gruntu

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu często jest konieczne i służy do określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii. Natomiast owe warunki są niezbędne i wymagane ustawowo do uzyskania pozwolenia na budowę (rozporządzenie z 25.04.2012 r. Poz. 462 do ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane). Przedsięwzięcie polegające na budowie czegokolwiek na nierozpoznanym i dokładnie nieprzeanalizowanym terenie jest ryzykownym. Podstawowym i zawsze wymaganym dokumentem jest opinia geotechniczna.

Czytaj więcej...

Badania środowiskowe oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko

Nasza firma Alkrusz wykonuje raporty oddziaływania na środowisko oraz dokumentacje obejmujące gospodarkę odpadami. Raport oddziaływania na środowisko wymagany jest jako załącznik do Decyzji Środowiskowej dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla rodzajów przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany ustawowo. A o tym czy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397). Pomagamy, doradzamy, sporządzamy i kompletujemy załączniki do wniosku dla przedsiębiorców w trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowych.

Czytaj więcej...